Liefdevol Ritueelbegeleiding staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 68652313